• 17 PUPUH (Tujuh Welas Pupuh)


  Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogémacapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun. (Wikipedia)
  Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. (Wikipedia)

  Download Pupuh MP3:

  1. Pupuh Pucung
  1. Pupuh Pucung (Kacapi)
  1. Pupuh Pucung (Kawih)
  2. Pupuh Maskumambang
  2. Pupuh Maskumambang (Kacapi)
  2. Pupuh Maskumambang (Kawih)
  3. Pupuh Kinanti
  3. Pupuh Kinanti (Kacapi)
  3. Pupuh Kinanti (Kawih)
  4. Pupuh Magatru
  4. Pupuh Magatru (Kacapi)
  4. Pupuh Magatru (Kawih)
  5. Pupuh Balakbak
  5. Pupuh Balakbak (Kacapi)
  5. Pupuh Balakbak (Kawih)
  6. Pupuh Asmarandana
  6. Pupuh Asmarandana (Kacapi)
  6. Pupuh Asmarandana (Kawih)
  7. Pupuh Ladrang
  7. Pupuh Ladrang (Kacapi)
  7. Pupuh Ladrang (Kawih)
  8. Pupuh Lambang
  8. Pupuh Lambang (Kacapi)
  8. Pupuh Lambang (Kawih)
  9. Pupuh Mijil
  9. Pupuh Mijil (Kacapi)
  9. Pupuh Mijil (Kawih)
  10. Pupuh Jurudemung
  10. Pupuh Jurudemung (Kacapi)
  10. Pupuh Jurudemung (Kawih)
  11. Pupuh Wirangrong
  11. Pupuh Wirangrong (Kacapi)
  11. Pupuh Wirangrong (Kawih)
  12. Pupuh Gurisa
  12. Pupuh Gurisa (Kacapi)
  12. Pupuh Gurisa (Kawih)
  13. Pupuh Sinom
  13. Pupuh Sinom (Kacapi)
  13. Pupuh Sinom (Kawih)
  14. Pupuh Gambuh
  14. Pupuh Gambuh (Kacapi)
  14. Pupuh Gambuh (Kawih)
  15. Pupuh Pangkur
  15. Pupuh Pangkur (Kacapi)
  15. Pupuh Pangkur (Kawih)
  16. Pupuh Dangdanggula
  16. Pupuh Dangdanggula (Kacapi)
  16. Pupuh Dangdanggula (Kawih)
  17. Pupuh Durma
  17. Pupuh Durma (Kacapi)
  17. Pupuh Durma (Kawih)
  18. Pupuh Kinanti (Salendro & Kacapi)
  18. Pupuh Kinanti (Salendro & Kawih)
  18. Pupuh Kinanti (Salendro)

  Download juga Sawer Panganten MP3

  Pupuh Video:

  pupuh-asmarandana1
  Size: 12,819 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-balakbak
  Size: 13,567 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-dangdanggula
  Size: 22,184 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh durma
  Size: 11,427 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-gambuh
  Size: 13,040 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-gurisa
  Size: 12,982 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-juru-demung
  Size: 19,306 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-kinanti
  Size: 14,714 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-ladrang
  Size: 9,948 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-lambang
  Size: 19,519 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh magatru
  Size: 13,619 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-maskumambang
  Size: 19,549 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-mijil
  Size: 13,357 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh pangkur
  Size: 23,909 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh pucung
  Size: 20,870 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-sinom
  Size: 13,399 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  pupuh-wirangrong
  Size: 26,435 kb – File Format: mpg – http://4shared.com by Badru Tamam Mifka
  ———————————————————————————————————
  YAYASAN NURHIDAYAH
  Sundanese culture & Social Worker
  Anggitan:
  Drs. H. R. Hidayat Suryalaga
  Nu Tembang
  Drs. R. Deden Guntari Hidayat
  Pratiwi Nugraha S. Pd
  Kacapi:
  Pepep Rohayat
  ———————————————————————————————————

 • INSPIRING QUR'AN

  Everyone shall taste death (3:185) - In ahsantum, ahsantum lii anfusikum wa in asa'tum falaha (17:7)

  ADDRESS

  Kp. Sukamaju Ds. Bojongkunci Kab. Bandung

  EMAIL

  luckirachman@gmail.com
  luckirachman@sinergifoundation.org

  TELEPHONE

  +6222 XXX XXX

  MOBILE

  +62 811 2000 357